Alumniborrel in Den Haag

Ook politicologie aan de Radboud Universiteit gestudeerd?
Nijmeegse mensen uit het oog verloren? Je kunt ze nu weer zien! Op Facebook
gaat het al een tijdje rond en de aanmeldingen nemen toe: de borrel in Den Haag.
Het eerste rondje is op kosten van de Alumnivereniging Politicologie. Deze keer
geen lezing of debat, maar bijpraten met bekenden en nieuwe gezichten leren
(her)kennen.

Kom dan donderdag 5 september naar de Den Haag borrel alumnivereniging Politicologie.
Vanaf 18.00 in Plein XIX

Zet daarnaast ook zaterdag 5 oktober in je agenda: de jaarlijkse
Alumnidag van de Radboud Universiteit, dit jaar extra feestelijk door het
90-jarige jubileum! Zie voor meer informatie:
Alumnidag