Ga naar de inhoud

De Heraut is het lijfblad van de Nijmeegse politicologen, en verschijnt elk kwartaal. Het blad schenkt aandacht aan de politieke en politicologische actualiteit, is een uitlaatklep voor docenten en studenten, informeert studenten over actuele zaken bij ismus, de opleiding en de faculteit, en natuurlijk is er ook ruimte voor leuke onbenulligheden. De Heraut is tegenwoordig volledig online en te vinden op heraut.ismus.nl!

Wil je zelf ook schrijven voor De Heraut? Dat kan! We zijn altijd op zoek naar bijdragen van studenten, dus neem gerust contact met ons op via heraut@ismus.nl.

De Heraut 2010-2022 bestaat uit:
Simone Vlug (hoofdredacteur)
Roshi Flippo (hoofdredacteur)
Fenne Saalmink
Aniek Suurmond
Thijme Hoffmann
Anne van de Zanden
Famke Veenstra
Anna van Rooijen
Jonas Hoekstra

Geef een reactie