25/02/2012

De Heraut

De Heraut is het lijfblad van de Nijmeegse politicologen, en verschijnt elk kwartaal. Het blad schenkt aandacht aan de politieke en politicologische actualiteit, is een uitlaatklep voor docenten en studenten, informeert studenten over actuele zaken bij ismus, de opleiding en de faculteit, en natuurlijk is er ook ruimte voor leuke onbenulligheden. De Heraut is altijd op te halen op de ismuskamer (zolang de voorraad strekt), maar kan ook gedownload worden.

Wil je zelf ook schrijven voor De Heraut? Dat kan! We zijn altijd op zoek naar bijdragen van studenten, dus neem gerust contact met ons op via deheraut@fm.ru.nl.

Versies:

Heraut #46
Heraut #47
Heraut #48
Heraut #49
Heraut #50

Heraut #51
Heraut #52
Heraut #53
Heraut #54
Heraut #55
Heraut #57
Heraut #58
 

Geef een reactie