Ga naar de inhoud

Vertrouwenspersoon

Binnen een studievereniging als ismus kan er veel gebeuren. Er worden op regelmatige basis sociale activiteiten georganiseerd, in zowel een informele als formele setting. Ook gaat ismus twee keer per jaar op reis. Het streven van het bestuur is om te allen tijde iedereen zich zo veilig mogelijk te laten voelen binnen de vereniging. 
Hoewel dit streven bestaat, kan het zo zijn dat er zich iets voordoet waarbij een lid zich op welke manier dan ook onprettig voelt. ismus kent voor deze gevallen een vertrouwenscontactpersoon. Contact met de vertrouwenspersoon kan te allen tijde opgenomen worden via haar eigen e-mailadres. 
In de regeling is opgenomen dat dit contact onder elke omstandigheid vertrouwelijk blijft, behalve wanneer een casus betrekking heeft op Art. 160 van het Wetboek van Strafvordering. De vertrouwenspersoon mag niet handelen zonder instemming van degene die het contact heeft opgestart. Hierbij valt onder anderen te denken aan het informeren van derden (waaronder het ismusbestuur). De vertrouwenspersoon heeft een adviserende en luisterende rol en betrekt zich allen bij het gevolg geven aan een melding wanner de melder dit zelf wenst. 

De volledige regeling vertrouwenspersoon kunt u hier vinden.

dr. Gerry van der Kamp-Alons
Universitair Hoofddocent Internationale Betrekkingen