19/12/2012

Verenigingslied

Het ismuslied

Het leven is een wervelstorm,
hier in Nijmegen
toetsen, papers, presentaties,
bliksems ’tis wat
dappere helden,
trekken te velde bij

ismus, woehoe
ied’re keer
beleef je het weer
bij ismus, woehoe,
alles wat je droomt
gebeurt bij ismus

soms word je op het bot gedreven,
om wat te maken van je leven
houd je dan maar stevig vast aan

ismus, woehoe,
je hoort en ziet van alles bij dat,
ismus, woehoe,
stort je in het avontuur met
ismus, woehoe,
ja elke week geniet je weer van
ismus, woehoe