24/02/2012

De vereniging


Studievereniging ismus

Na een roerig begin als commissie van de toenmalige Faculteitsvereniging voor Beleidswetenschappen Phoenix, is op vrijdag 11 januari 2002 ismus officieel opgericht als zelfstandige studievereniging.

ismus is de studievereniging voor politicologen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat betekent dat studenten en docenten politicologie op een ontspannen manier onderling en met elkaar in contact komen buiten de collegebanken.

De naam ismus is afgeleid van de verschillende soorten ‘-ismes’ die de politicologie bevolken, zoals het socialisme en liberalisme, maar ook het sociaal constructivisme, realisme en federalisme.

Wat doet ismus?

Voor studenten organiseert ismus colleges over de actualiteit (gegeven door Nijmeegse politicologen of hooggeëerde gasten van buiten), die ingaan op politieke of politicologische onderwerpen die tijdens colleges niet altijd aan bod komen. Verder worden er verschillende excursies en een reis georganiseerd die betrekking hebben tot politicologie.

Echter, het is niet alleen een serieuze bedoening; ismus zorgt ook voor ontspanning door een ismusfilm, borrels, feesten, spellen en studiereizen naar verre oorden. In het verleden hebben we bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Kamer, het Provinciehuis, het Waterschap, instituut Clingendael en het Europees Parlement bezocht. Verder zijn er reizen geweest naar Berlijn, Kraków, Istanbul, Sarajevo, Sint-Petersburg, Kiev, Wenen, Ljubljana en Minsk. Elk jaar genieten we tevens van de aanwezigheid van bekende politici, zoals Wouter Bos, Jan Marijnissen, Job Cohen, Maxime Verhagen en Bert Koenders. Daarnaast is er tussen de colleges door altijd de gelegenheid om even bij te komen onder het genot van een kopje thee of koffie op de bank in de ismuskamer.

Hoe spreekt ismus?

Het aankondigen van activiteiten en het informeren over belangrijke zaken omtrent ismus of de studie politicologie gebeurt voornamelijk via sociale media, zoals Instagram, Facebook, of LinkedIn. Onze elektronische nieuwsbrief verschijnt ongeveer iedere maand en is zeer gewaardeerd onder studenten, docenten en andere geïnteresseerden. Ook jij kunt je hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar info@ismus.nl. Kijk echter niet vreemd op als je af en toe ook iemand namens ismus in je collegezaal een belangwekkende activiteit hoort aankondigen.

Daarnaast worden ismusactiviteiten en andere zaken regelmatig gepubliceerd in De Heraut, het lijfblad van de Nijmeegse politicoloog, wat ongeveer 6x per jaar verschijnt. Verder is altijd veel over ismus terug te vinden in de ismusalmanak, welke elk jaar opnieuw wordt uitgegeven.

Hoe werkt ismus?

ismus heeft een vijfkoppig bestuur voor de dagelijkse gang van zaken en een groot aantal commissies, die de activiteiten organiseren. Wij beseffen terdege dat ismus niet alleen staat in deze wereld en ismus is dan ook niet wars van kortstondige en permanente relaties met andere verenigingen uit Nijmegen en daarbuiten. We werken daarom samen met de andere studieverenigingen op de Faculteit der Managementwetenschappen, maar grote politicologische debatten en het nationale banencongres worden georganiseerd in samenwerking met studieverenigingen politicologie uit Amsterdam en Leiden.

Geef een antwoord