12/11/2012

PiP congres

Het PiP-congres, oftewel het Politicoloog in Perspectief-congres wordt ieder jaar georganiseerd door het Platform voor Politicologen (PvP), bestaande uit de studieverenigingen voor politicologie: Machiavelli, EOS, SPIL en ismus. Elke vereniging vaardigt ieder jaar twee leden af die plaatsnemen in de PiP-commissie. Het congres vindt ieder jaar in een andere stad plaats. Er wordt gewisseld tussen de steden Amsterdam, Leiden en Nijmegen: de steden waar de verschillende verenigingen gevestigd zijn.

Het congres werpt door middel van een jaarlijks veranderend thema een blik op aspecten binnen de politicologie. Er worden verschillende sprekers uitgenodigd die vanuit hun eigen onderzoeksgebied en/of ervaringen hun visie op het thema uiten. Ook worden er vaak workshops aangeboden waarin de mogelijkheden voor aankomende Politicologen besproken worden. Deze kunnen zouden zich bijvoorbeeld kunnen richten op het schrijven van een sollicitatiebrief of een CV.

Dit jaar zal het congres plaatsvinden in Nijmegen. Meer informatie over het Congres vindt u op pipcongres.nl.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen via het e-mailadres info@pipcongres.nl. Daarnaast kunt u ons ook volgen op Twitter en Facebook.