20/04/2012

Machiavelli

Machiavelli, opgericht op 3 juni 1964, is de studievereniging van Politicologie aan de Universiteit van de UvA. Met 1100 leden heeft de oudste politicologie studievereniging een grote achterban met veel actieve leden. Door deze omvang en ervaring kan de vereniging haar leden vele bijzondere en verschillende activiteiten bieden. Daarnaast is Machiavelli ook vertegenwoordigd in diverse nationale en internationale overkoepelende organen, waaronder het Platform voor Politicologen (PvP), Landelijk Overlegsorgaan Bestuurskundeverenigingen (LOB) en de International Association for Political Science Students (IAPSS).

Het bestuur van Machiavelli bestaat uit zeven personen. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er vier coördinatoren die elk weer commissies onder zich hebben. Hierdoor kunnen er veel verschillende en interessante activiteiten georganiseerd worden. Allereerst is er de coördinator Onderwijs die in voortdurend contact staat met de opleiding, faculteit en universiteit om zo de kwaliteit van het onderwijs te handhaven. Daarnaast organiseert de coördinator Onderwijs activiteiten als onderwijsdialogen, kroegcolleges en masterclasses. Ten tweede de coördinator Politieke Activiteiten. Deze functie slaat een brug tussen de theorie en praktijk door het organiseren van politieke activiteiten waarbij actualiteiten centraal staan. Als derde coördinator zorgt de coördinator Sociale Activiteiten voor ontspanning naast de studie door middel van sociale, culturele en sportieve activiteiten. Tot slot is er de coördinator Internationaal. Door het jaar heen organiseert deze coördinator diverse korte en lange reizen die het mogelijk maken om informatief en ontspannen kennis te maken met andere landen en hun politieke systemen. Met deze zeven functies zorgt het bestuur er ieder jaar opnieuw voor dat Machiavelli de grote en actieve studievereniging blijft zoals zij altijd is geweest.

Website: Machiavelli