23/04/2012

Studievereniging Synergy

Synergy is de studievereniging voor bedrijfskunde, bedrijfseconomie, international business administration en recht&management in Nijmegen. Met ongeveer 2000 leden is het de grootste studievereniging van Nijmegen. Van al deze leden zijn er ongeveer 160 actief. Deze actieve leden werken samen in 22 commissies die voor bedrijfskundigen relevante formele en informele activiteiten organiseren. Zo vindt er een jaarlijks congres plaats rond een bedrijfskundig thema, wordt er in samenwerking met de ESV het jaarlijkse Nijmegen Career Event georganiseerd en vinden er diverse bedrijfsbezoeken, workshops en studiereizen plaats. Op informeel gebied worden er borrels, feesten en sport activiteiten georganiseerd en vindt er een skireis plaats. Het geheel wordt aangestuurd door een bestuur, waar een aantal studenten gedurende een collegejaar fulltime zitting in nemen.

Kijk voor meer informatie op Synergy.