12/11/2013

Universitaire StudentenRaad (USR)

De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat dit jaar uit 14 leden. In samenspraak met het College van Bestuur (CvB) en de Ondernemingsraad (OR) leveren wij een bijdrage aan het beleid op de Radboud Universiteit Nijmegen. We behartigen in de studentenraad vanzelfsprekend voornamelijk de belangen van de studenten.
De studentenraad bestaat uit acht gekozen en zes benoemde leden. Ieder jaar worden in mei verkiezingen gehouden voor de acht gekozen leden. Deze leden zijn afkomstig uit de fracties AKKUraatd, asap en De Vrije Student. Alle studenten die willen, kunnen lid worden van een fractie of zelf een fractie beginnen.

Dit jaar zijn de acht verkozen leden:

Namens AKKUraatd:
Gijs Kooistra, Flore van Grunsven, Marek Voesenek en Sander van der Goes.

Namens asap:
Eline Bollaart, Job Verwaaij, Jessica Oudenampsen en Xander van Ulsen.

De zes overige leden worden benoemd door de zes verschillende koepels. Een koepel is een overkoepelde organisatie waarbij verenigingen van ongeveer dezelfde categorie zijn aangesloten. Zij behartigen in de studentenraad het algeheel studentenbelang en de specifieke belangen van hun achterban.

Lara Mascini:   BOS (gezelligheidsverenigingen)
Nanne van Mil:   NSSR (sportverenigingen)
Savannah Mellendijk:   SOFv (studieverenigingen)
Nienke Wessel:   ISON (internationale verenigingen)
Lisa de Jager:   CSN (christelijke studentenverenigingen)
Wouter van Weert:   CODC (culturele verenigingen)