02/12/2014

Studievereniging de ESV

De Economische Studenten Vereniging Nijmegen (ESV) is de studievereniging voor de
studenten Economie en Bedrijfseconomie in Nijmegen, zowel Nederlands- als
Engelstalig. De ESV laat leden kennis maken met het bedrijfsleven, maar biedt ook
allerlei diensten aan om het studeren gemakkelijker en gezelliger te maken.
De ESV kan worden gezien als de spil tussen de studenten en het bedrijfsleven door
het organiseren van activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan formele
activiteiten, zoals het jaarlijkse congres, inhousedagen, lunchlezingen en de
studiereis. Ook wordt elk jaar het Nijmegen Career Event gehouden, waar leden de
mogelijkheid hebben om in een formele omgeving in twee dagen kennis te maken met
verschillende gerelateerde sectoren. Tijdens de studiereis zal het bedrijfsleven in
een ander land ontdekt worden en dankzij inhousedagen kan er na een intensieve dag
een beter beeld van één specifiek bedrijf gevormd worden. Om het studeren te
bevorderen biedt de ESV tevens samenvattingen en bijlessen aan.

Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor activiteiten die gericht zijn op
ontspanning en gezelligheid met medestudenten. De vereniging organiseert
verschillende (sport)activiteiten, feesten en borrels om het onderling sociaal
contact tussen studenten te bevorderen. Het organiseren van de activiteiten is in
handen van verschillende commissies. Door middel van actief lidmaatschap, waarbij
studenten in een commissie kunnen deelnemen, worden studenten betrokken bij de
organisatie van deze activiteiten en wordt hen de mogelijkheid geboden om te leren
verantwoordelijkheid te dragen, activiteiten te organiseren en om samen te werken.

Website: ESV Nijmegen