25/02/2012

SPIL

De Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) is de studievereniging voor studenten Politicologie en Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties aan de Universiteit Leiden. Met haar meer dan duizend leden is de SPIL inmiddels één van de grootste studieverenigingen van Leiden en de grootste studievereniging Politicologie van Nederland. Voor haar leden organiseert de SPIL sinds 1981 zowel sociale evenementen als activiteiten die academische verdieping bieden. Afgelopen jaren hebben grootse politici als eurocommissaris Frans Timmermans, fractievoorzitters Alexander Pechtold, Diederik Samsom en Sybrand Buma en Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg een bezoek gebracht aan de SPIL. Ook de reizen naar politiek relevante bestemmingen, die de SPIL twee keer per jaar organiseert, bieden de leden inzichten in de politiek in andere landen. Zo bezocht de SPIL de afgelopen jaren Ierland, Macedonië, India, Israël, Rusland, China, Singapore en Maleisië. Tijdens bezoeken aan instellingen als parlementen, ministeries, NGO’s, NAVO-bases en ambassades in deze landen doe je in korte tijd een helder beeld op van de politieke situatie en de internationale positie van het bezochte land. Daarnaast vormt de SPIL een platform waar studenten hun professionele vaardigheden kunnen ontwikkelen in commissies of bestuur, en waar ze inspiratie opdoen voor hun latere loopbaan als Politicoloog. Bovendien levert de SPIL studieboeken aan de studenten en zij brengt vier keer per jaar een semi-wetenschappelijk tijdschrift uit onder de naam ‘Debat’.

Maar het netwerk van de SPIL houdt niet op in Leiden: de vereniging is zowel op nationaal als internationaal niveau aangesloten bij platformen van studenten Politieke Wetenschap. Op landelijk niveau werkt de SPIL samen met de verenigingen Machiavelli (UvA), EOS (VU) en ismus (RU Nijmegen) in het Platform voor Politicologen (PvP). Door commissieleden van deze vier verenigingen wordt jaarlijks een landelijk politicologisch congres georganiseerd, genaamd Politicoloog in Perspectief (PiP) Congres, waar het PvP eindverantwoordelijk voor is.

Daarnaast is de SPIL één van de founding fathers van het internationale platform voor studenten Politieke Wetenschap, de International Association for Political Science Students (IAPSS). Na haar oprichting in 1998 is IAPPS uitgegroeid tot een organisatie die duizenden Politicologiestudenten van over de hele wereld met elkaar verbindt en laat profiteren van allerlei mogelijkheden tot academische verdieping.

Website: SPIL