21/10/2017

SVM

De Samenwerkende Verenigingen der Managementwetenschappen (SVM) is een samenwerkingsverband tussen de verenigingen BOW, de ESV, Mundus, Synergy en ismus. Het bestuur van deze overkoepelende verenigingen wordt gevormd door afgevaardigden van iedere vereniging. De samenwerking in dit verband kenmerkt zich vooral door de feesten die gedurende het jaar gezamenlijk georganiseerd worden, de Management Madnessfeesten.

Dit jaar wordt het bestuur gevormd door:

Boris de Geest (ismus) Voorzitter
Jannes Vermeer (BOW) Secretaris 
Stephen Gijsbers (Synergy) Penningmeester
Lena Vlaming (Mundus) Coördinator Introductie
Maaike Vermeulen (de ESV) Algemeen bestuurslid

Mocht u contact willen opnemen met de SVM kan dat via onderstaand email adres:

svm@fm.ru.nl

Voor verdere vragen betreft de SVM en ismus kunt u terecht bij de commissaris externe betrekkingen via de onderstaande link:

extern@ismus.nl