Lezing Tunahan Kuzu

DENK vindt dat het anders moet en anders kan in de politiek. Beweging DENK streeft ernaar de kloof tussen politiek en burgers te dichten. Ze willen de politiek interactief maken en dichter bij de
burgers brengen. Volgens DENK moet er weer balans in Nederland komen. Fractievoorzitter Tunahan Kuzu zal op 2 juni de beweging DENK komen toelichten en hij zal praten over de huidige politieke positie die de beweging heeft in Den Haag.