Lezing Dr. Laszlo Vass: Hungary Today, two/third majority democracy with weak balances

25 jaar geleden eindigde de Koude Oorlog en Dr. Laszlo Vass is uitgenodigd om in het teken hiervan twee lezingen te verzorgen op donderdag 27 november. Dr. Vass is een politicoloog en huidig rector van het Budapast College of Communication and Business en hoofd van het Centrum voor Government en EU Beleid Studies aan de Corvinius Universiteit in Budapest. Daarnaast is hij voormalig Hoofd van het Ministerie van de Hongaarse Minister van Staat, Imre Pozsgay. Hij heeft zelf ook een rol gehad in het eindigen van de Koude Oorlog.
Deze eerste lezing zal zijn over de Hongaarse politiek heden ten dage en vindt plaats in TvA 8.00.12, startend om 12.30 uur.’s Middags volgt er nog in een lezing over zijn persoonlijke betrokkenheid bij het einde van de Koude Oorlog. Deze vindt plaats in het Sport Café en zal gevolgd worden door een borrel.