Excursie Limburgse jagers

Op vrijdag 20 september bezoekt Jonge Atlantici in de Ruyter van Stevenickkazerne te Oirschot het Regiment Limburgse Jagers.
De excursie is vrij en gratis toegankelijk.

Aanmelden is verplicht en kan tot en met 17 september via
jongeatlantici@atlcom.nl

Hieronder staat de officiele
Uitnodiging