25/05/2018

Privacy

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming dienen verenigingen strenger dan voorheen om te gaan met de gegevens die zij van hun leden verzamelen, wat ook geldt voor studievereniging ismus. Hier hoort een privacyverklaring bij, alsmede bepaalde afbeeldingsvoorwaarden. Deze zijn in de onderstaande bijlage na te lezen.

Privacy statement