26/11/2018

AVG

Geacht lid,

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht. Deze wetgeving zorgt ervoor dat organisaties betere verantwoording af moeten kunnen leggen over de gegevens die zij van hun leden, klanten et cetera verzamelen en de manier waarop zij die bewaren. Deze regelgeving is ook van toepassing op studievereniging ismus. Ten tijde van uw inschrijving was het verplicht te vragen om toestemming voor enkele zaken, maar dit onverhoopt niet gebeurd. De afbeeldingsvoorwaarden en het ontvangen van de nieuwsbrief zijn optioneel. Bij eventuele vragen omtrent het onderstaande formulier, of de privacy- of afbeeldingsvoorwaarden, is te mailen naar info@ismus.nl. Ter controle wordt in het onderstaande formulier naast uw naam en emailadres, ook uw geboortedatum gevraagd. De privacyvoorwaarden zijn terug te lezen via deze link. De afbeeldingsvoorwaarden zijn hier terug te vinden.