Ga naar de inhoud

PROOF Adviseurs
PROOF Adviseurs
is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in samenwerking in de publieke sector. PROOF Adviseurs adviseert, faciliteert, begeleidt, ondersteunt en doet onderzoek bij samenwerkingsvraagstukken. Hiervoor is organisatieadvies nodig met oog voor de extra complexiteit. Dat is de bijzondere expertise van PROOF Adviseurs.

PROOF Adviseurs wil met haar opdrachten een bijdrage leveren aan effectieve samenwerking op maatschappelijke opgaven. Veel van die opgaven laten zich alleen realiseren als verschillende organisaties de handen ineen slaan. Samenwerking beperkt zich daarbij zeker niet alleen tot samenwerkingsverbanden in klassieke zin tussen overheidsorganisaties, maar is net zo goed samenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onderwijs. Dit doet PROOF Adviseurs veelal op het gebied van governance van verbonden partijen en multiple helix,arbeidsmarkt,participatie en onderwijs en in het sociaal en fysiek domein.

De adviseurs helpen opdrachtgevers onder meer bij het nemen van weloverwogen beslissingen, het uitdenken van de passende governance en het uitvoeren van onafhankelijk (evaluatie)onderzoek. PROOF Adviseurs begeleidt niet alleen processen van totstandkoming van samenwerking, waaronder ook (inschrijvingen op) aanbestedingen, maar ook van herziening en ontvlechting. Ook bieden wij incompany trainingen, opleidingen en cursussen.

Diensten van PROOF Adviseurs

Advies:
PROOF geeft integraal organisatieadvies over samenwerking op maatschappelijke opgaven.
Dit doen zij vanuit het perspectief van good governance. De adviseurs kunnen over de institutionele, procedurele en relationele governance afzonderlijk adviseren, maar ook in samenhang. Ook wordt er geadviseerd op aanverwante terreinen en op de inhoud.

Onderzoek:
PROOF Adviseurs voert onafhankelijk onderzoek uit naar de governance en het beleid van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die actief zijn in de publieke sector. Dit gebeurt op landelijk, regionaal en lokaal niveau. De expertise is hierbij vooralgericht op het bijeenbrengen van juridische, organisatorische en beleidsmatige aspecten.

Procesmanagement:
PROOF
begeleidt evaluatieprocessen voor de governance van samenwerkingsverbanden, en helpt potentiële samenwerkingspartners bij het in kaart brengen van hun gezamenlijke doelen en het definiëren van een geschikte governance voor samenwerking. Hierbij wordt procesen projectmanagement verbonden met inhoudelijke beleidskennis, inkoopmanagement, kennis van juridische en financiële arrangementen en governance van samenwerking.

Training:
PROOF biedt in
company trainingen en opleidingen aan over de governance van samenwerking in de publieke sector, over specifieke juridische onderwerpen en op het gebied van aanbesteding en inkoop. Verder biedt zij een training over de omgang met organisatiecultuur en relationele governance.

Voor meer informatie over de adviseurs, diensten, themas en projecten van PROOF Adviseurs kijk op de website en volg PROOF adviseurs op LinkedIn om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.