Ga naar de inhoud

International Association for Political Science Students (IAPSS)

IAPSS is de internationale koepel voor verschillende politicologische studieverenigingen. De focus van IAPSS heeft lang in Europa gelegen, maar deze spreidt tegenwoordig uit naar de rest van de wereld . IAPSS organiseert verschillende jaarlijkse activiteiten als de Autumn Convention en het World Congress.

Studievereniging ismus is sinds 2020 weer lid van IAPSS.
Voor meer informatie over IAPSS ga je naar de site van IAPSS.

Met je ismus lidmaatschap krijg je gratis toegang tot een lidmaatschap bij de International Association of Political Science Students (IAPSS)! Met dit lidmaatschap krijg je toegang tot regionale en wereldwijde congressen, een platform voor publicatie van papers en onderzoeken, contact met experts binnen het vakgebied van politicologie, studiereizen, meetings met IAPSS (waar je volledig democratisch recht hebt, dus kan stemmen en verandering aan kan brengen), hulp bij onderzoek en nog veel meer! Normaal gesproken kost zo’n lidmaatschap €15 per jaar, maar met je ismus lidmaatschap kan je je gratis aanmelden! Schrijf je snel in middels het onderstaande inschrijfformulier.

IAPSS is the international association for various political science study associations. The focus of IAPSS was mainly in Europe for quite some time, but this has started to spread to the rest of the world. IAPSS organizes various annual activities such as the Autumn Convention and the World Congress.

Study association ismus has yet again become a member of IAPSS in 2020.
For more information about IAPSS, head to the website of IAPSS.

You can get free access to a membership at the International Association of Political Science Students (IAPSS) with your ismus membership! With this IAPSS membership you get access to regional and global conferences, a platform for publication of papers and research, contact with experts in the field of political science, study trips, meetings with IAPSS (where you have full democratic right, so you can vote and bring about change), help with research and much more! Normally such a membership would cost you €15 per year, but with your ismus membership you can sign up for free! Register now using the registration form below.