28/10/2020

(Pre-)mastercommissie / (Pre-)master committee

De (pre-)mastercommissie is afgelopen jaar opgezet. Het doel van deze commissie is om zowel pre-master als master studenten meer te betrekken bij ismus. Daarom zal de commissie activiteiten organiseren specifiek voor deze doelgroep, alhoewel andere ismi natuurlijk ook welkom zijn bij deze activiteiten. De commissie zal zowel informele als formele activiteiten kunnen organiseren. Vanwege het betrekken van internationale studenten is de voertaal in deze commissie Engels.

The (pre-)master committee was set up last year. The purpose of this committee is to make both pre-master and master students more involved in ismus. Therefore, this committee will organise activities for this target group, although other ismus members will also be welcome at these activities. The committee will be given the opportunity to organise both formal and informal activities. To involve international students, the main language of this committee is English.

De (pre-)mastercommissie 2020-2021 bestaat uit:

The (pre-)master committee 2020-2021 consists of:

 • Karla Kiefer
  Voorzitter/Chair
 • Celine Hazeleger
  Secretaris/Secretary
 • Quinten Eitjes
  Penningmeester/Treasurer
 • Aidan Smith
 • Tessa Baan
 • Maarten de Groot