28/10/2020

PiP-commissie

De PiP-commissie is de commissie die verantwoordelijk is voor het organiseren van het PiP-congres. Voor meer informatie over dit congres kan u kijken onder het kopje ‘PiP congres’, te vinden via Vereniging -> Samenwerkingsverbanden -> PvP.
Deze commissie bestaat uit acht personen, twee per organiserende studievereniging (SPiL, Machiavelli, EOS en ismus).

De twee afgevaardigden van ismus 2021-2022 zijn:
Dionne Faaij
Manal Zehouani