Meteen naar de inhoud

Atlantische Commissie
De Atlantische Commissie is al ruim 60 jaar een onafhankelijke organisatie op het gebied van transAtlantische betrekkingen en veiligheidspolitiek. Doelstelling De Atlantische Commissie geeft voorlichting over en stimuleert onderzoek naar de betrekkingen tussen de VS en Europa, ontwikkelingen in de NAVO, Europese veiligheidskwesties, en Nederlands buitenlands en defensiebeleid. Hiermee wil de Commissie de maatschappelijke discussie over deze onderwerpen bevorderen.

Programma’s
De Atlantische Commissie organiseert nationale en internationale seminars, lezingen, masterclasses, excursies en studiereizen. Daarnaast heeft de Commissie een StudiumGenerale©-programma voor veelbelovende young professionals uit overheid en bedrijfsleven. Ook heeft de Atlantische Commissie een leerstoel Moderne Trans-Atlantische Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. De Atlantische Commissie organiseert haar programma’s voor verschillende doelgroepen. Naast begunstigers van de Atlantische Commissie, journalisten, politici, en universitair docenten zijn dat studenten en jongeren (via Jonge Atlantici) en docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs (via de Atlantische Onderwijscommissie). Publicaties Acht maal per jaar verschijnt het tijdschrift Atlantisch Perspectief met artikelen over internationale betrekkingen en veiligheidspolitiek. Daarnaast publiceert de Atlantische Commissie boeken, studierapporten en conferentieverslagen, en lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs.

Website
Op de website staat een uitgebreid en actueel overzicht van de verschillende activiteiten van de Commissie, de Onderwijscommissie en Jonge Atlantici. Op de website staat ook digitaal lesmateriaal, een (gratis raad te plegen) archief van Atlantisch Perspectief vanaf 1991, en een discussieblog. Stage De Atlantische Commissie heeft zes stageplaatsen per jaar voor studenten die een opleiding volgen die aansluit bij het werkterrein van de Commissie Contact Atlantische Commissie.

De Atlantische Commissie is actief op Facebook en Twitter.