Universitaire StudentenRaad (USR)

De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat dit jaar uit 14 leden. In samenspraak met het College van Bestuur (CvB) en de Ondernemingsraad (OR) leveren wij een bijdrage aan het beleid op de Radboud Universiteit Nijmegen. We behartigen in de studentenraad vanzelfsprekend voornamelijk de belangen van de studenten.
De studentenraad bestaat uit acht gekozen en zes benoemde leden. Ieder jaar worden in mei verkiezingen gehouden voor de acht gekozen leden. Deze leden zijn afkomstig uit de fracties AKKUraatd, asap en De Vrije Student. Alle studenten die willen, kunnen lid worden van een fractie of zelf een fractie beginnen.

Dit jaar zijn de acht verkozen leden:

Namens AKKUraatd:
Isa Corbeek, Dinja de Vries, Michelle Snaterse

Namens asap:
Dennis Walraven, Bob Smits, Maarten Dietz, Cas Spaans

Namens De Vrije Student:
Joppe Hamelijnck

De zes overige leden worden benoemd door de zes verschillende koepels. Een koepel is een overkoepelde organisatie waarbij verenigingen van ongeveer dezelfde categorie zijn aangesloten. Zij behartigen in de studentenraad het algeheel studentenbelang en de specifieke belangen van hun achterban.

Timo Bakrin:   BOS (gezelligheidsverenigingen)
Pim ten Broeke:   NSSR (sportverenigingen)
Else Giesbers:   SOFv (studieverenigingen)
Bente Bouwman:   ISON (internationale verenigingen)
Aline Tuls:   CSN (christelijke studentenverenigingen)
Ilse Strikkeling:   CHECK (charitatieve/culturele verenigingen)