Studievereniging Synergy

Studievereniging Synergy

Synergy is de studievereniging voor bedrijfskunde in Nijmegen. Met ongeveer 2000 leden is het de grootste studievereniging van Nijmegen. Van al deze leden zijn er ongeveer 100 actief. Deze actieve leden werken samen in 14 commissies die voor bedrijfskundigen relevante formele en informele activiteiten organiseren. Zo vindt er een jaarlijks congres plaats rond een bedrijfskundig thema, wordt er in samenwerking met de Economische Studentenvereniging het jaarlijkse Nijmegen Career Event georganiseerd en vinden er diverse bedrijfsbezoeken en workshops plaats. Op informeel gebied worden er borrels en feesten georganiseerd en vindt er een skireis en een zeilweekend plaats. Het geheel wordt aangestuurd door een bestuur, waar een aantal studenten gedurende een collegejaar fulltime zitting in nemen. Kijk voor meer informatie op Synergy.