Student assessor

De belangrijkste taak van de studentassessor is het vertegenwoordigen van studenten op de faculteit. Een Studentassessor zorgt ervoor dat de mening van de studenten binnen de faculteit gehoord wordt bij beslissingen op managementniveau. Om goed in de gaten te houden wat er bij studenten speelt en hen op de hoogte te houden van wat er op de faculteit besloten wordt, is het voor een Studentassessor belangrijk om contact te houden met studenten. Daarom is een goede samenwerking met de OLC’s en FSR van groot belang. Door samen zoveel mogelijk geluiden vanuit de studenten op te vangen, is het mogelijk om studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De Studentassessor vergadert wekelijks met het decanaat van de faculteit. Onderwerpen waar de Studentassessor zoal mee bezig is, zijn onder andere de OER, de kwaliteit van het onderwijs en studievoorzieningen. De stem van de studenten is daarbij van groot belang!

Stuur opmerkingen of suggesties met betrekking tot de faculteit naar de assessor via assesor@fm.ru.nl. De Studentassessor voor het jaar 2015-2016 is Bente Keulen.

Vragen, suggesties of interesse in het assessorschap voor het collegejaar 2015-2016? Dat kan! Stuur een e-mail naar assesor@fm.ru.nl.

Marten Porte
Assessor 2016-2017
Faculteit der Managementwetenschappen
Thomas van Aquinostraat 5.0.09 (zij-ingang bij de studieverenigingen)
Tel: 024-3615921
E-mail: assesor@fm.ru.nl