SOFv

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv)

Het SOFv is opgericht omstreeks 1990 en is de koepel waarin de studieverenigingen in Nijmegen zijn verenigd. Het SOFv is een vereniging waarvan de verschillende studieverenigingen de leden zijn met een bestuur bestaande uit studenten van verschillende studierichtingen.

Verschillende functies

Allereerst heeft het SOFv een representatieve functie,dat wil zeggen, zij vertegenwoordigen de leden –de studieverenigingen –op verschillende niveaus; op verenigingsniveau, maar ook op het niveau van de Universitaire Studenten Raad en het College van Bestuur. In de studentenraad hebben we onze eigen zetel en dat betekent dat de studieverenigingen met een benoemd lid in de raad op universitair niveau continu worden vertegenwoordigd en zo mogen meebeslissen over zaken die voor de verenigingen van belang zijn.
Ten tweede hebben ze een informatiefunctie. Op verschillende manieren conserveren en delen we bestaande kennis en ervaring die de afzonderlijke verenigingen hebben en geven we deze ook door aan nieuwe generaties.
Ten derde probeert het SOFv de verschillende activiteiten van de leden te coördineren door op onze ALV een informatiemoment over deze activiteiten te bieden. Tenslotte streeft het SOFv vanuit de koepel naar verbetering van de verstandhouding tussen de lidverenigingen onderling.

Bijeenkomsten

Het SOFv roept maandelijks een Algemene Ledenvergadering bijeen om met de leden te praten over de stand van zaken binnen de USR, de bestuurzaken en om te discussiëren over voor verenigingen relevante onderwerpen. Daarnaast kunnen voor de ALV sprekers worden uitgenodigd.
De ALV’s zijn vrij toegankelijk,maar alleen de leden hebben stem- en spreekrecht.

Website: www.sofv.nl