PiP congres

Het PiP-congres, oftewel het Politicoloog in Perspectief-congres wordt ieder jaar georganiseerd door het Platform voor Politicologen (PvP) bestaande uit de studieverenigingen voor politicologie: Machiavelli, EOS, SPIL en ismus. Elke vereniging vaardigt twee leden af die plaatsnemen in de PiP commissie. Het congres vindt ieder jaar in een andere stad plaats. Er wordt gewisseld tussen de steden Amsterdam, Leiden en Nijmegen: de steden waar de verschillende verenigingen gevestigd zijn.

Het congres werpt door middel van een jaarlijks veranderend thema een blik op aspecten binnen de politicologie. Er worden verschillende sprekers uitgenodigd die vanuit hun eigen onderzoeksgebied en/of ervaringen hun visie op het thema uiten. Verder zijn er workshops waarbij het een gebruik is dat via deze weg de arbeidsmarkt en het perspectief voor een aankomend politicoloog belicht wordt. Deze kunnen zich richten op het schrijven van een sollicitatiebrief of een CV. De afgelopen jaren heeft het congres zich gericht op de toekomst, de (on)democratie in Nederland en de revolutie van de nieuwe media.

Dit jaar zal het congres plaats vinden op 24 februari 2014 in Amsterdam. Meer informatie over het Congres vindt u op pipcongres.nl.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen via het e-mailadres info@pipcongres.nl. Daarnaast kunt u ons ook volgen op Twitter en Facebook.