OLC

Opleidingscommissie (OLC)

De opleidingscommissie is de commissie die de opleiding politicologie controleert. Wanneer er problemen worden geconstateerd zoekt deze commissie naar oplossingen.

De opleidingscommissie heeft als doelstelling om de cursussen, docenten en organisatie van het onderwijs aan de studie politicologie hoog te houden.

De opleidingscommissie bestaat uit docentleden en studentleden:

Docentleden

dhr. dr. K.T.E. Jacobs
mw. dr. H.J. Swedlund (CICAM)
mw. Prof. dr. M.H. Leyenaar  (voorzitter)
dhr. dr. T.R. Eimer
mw. W.F.P.M. Theunissen (ambtelijk secretaris)
mw. dr. M. van Klingeren
drs. L. Spreeuwenberg (studieadviseur)
Studentleden

Nanda van der Sloot
Jasmin Sharif
Manouk Smeets
Simon Putman
Margot Daris

Contact

olcpoliticologie@fm.ru.nl