IAPSS

International Association for Political Science Students (IAPSS)

IAPSS is de internationale koepel voor verschillende politicologische studieverenigingen. De focus van IAPSS ligt in Europa, maar studieverenigingen van buiten Europa zijn er ook lid. IAPSS organiseert verschillende jaarlijkse activiteiten als het Academic Conference (een internationale conferentie voor politicologen).

Studievereniging ismus is sinds 2006 lid van het IAPSS.

Voor verslagen van eerdere congressen, kijk hier: vorige congressen

Voor meer informatie over het IAPSS ga je naar de site van het IAPSS.