Facultaire StudentenRaad (FSR)

De Facultaire Studentenraad is een gekozen studentvertegenwoordiging op facultair niveau en bestaat op iedere faculteit. De FSR is samengesteld uit zes studenten die namens alle studenten van de faculteit meepraten en zelfs meebeslissen over het beleid dat door het faculteitsbestuur wordt gevoerd. De Facultaire Studentenraad (FSR) heeft als belangrijkste doel het belang van de student te vertegenwoordigen tijdens de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering (FGV). Hier wordt met de FOC (vertegenwoordiging docenten en personeel) en het faculteitsbestuur gesproken over voorzieningen, onderwijs en onderzoek aan onze faculteit. Als FSR van de Managementwetenschappen 2016/2017 zullen wij ons ook dit jaar vol inzetten om de stem van alle studenten van onze faculteit te laten horen. Naast alle reguliere zaken, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van de OER, zullen wij dit jaar extra veel bezig met de verhuizing naar ons nieuwe gebouw, het Gymnasion. In de kerst van 2017 zal de verhuizing plaatsvinden, maar voor het zo ver is, moet er nog een hoop gebeuren. Als FSR doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat ook voor de studenten alles op en top geregeld is in ons nieuwe onderkomen.
Om goede vertegenwoordigers te kunnen zijn is jullie input onmisbaar. Voor klachten, opmerkingen of advies zijn wij te bereiken via e-mail, Facebook en Twitter. Of spreek ons gewoon een keertje aan.

Namens de FSR 2016/2017,
Stan van Moorsel

De FSR van de Managementwetenschappen 2016/2017 bestaat uit:
Hans Krommenhoek – Voorzitter (Economie)
Stan van Moorsel – Vice-voorzitter & Secretaris (Politicologie)
Sophie Bierens – Penningmeester & Contactpersoon stages (Bedrijfskunde)
Rick Weijers – Social media & Contactpersoon studieverenigingen (Bestuurskunde)
Stijn Altena – Contactpersoon huisvesting (GPM)
Kim van den Beuken – Contactpersoon USR/OLC’s (GPM)