Sportcommissie

De sportcommissie is een nieuw opgerichte commissie. Voorgaande jaren waren ismi voor sportieve activiteiten afhankelijk van de sport- spel- en filmcommissie maar het huidige bestuur heeft besloten om de sportactiviteiten te laten organiseren door een aparte commissie. De commissie bestaat uit vijf sportieve leden: Jelmer Bruurs, Laura Postma, Koen Beekhuis, Jeroen Dols en Marije Berga. Het doel van deze commissieleden is om verschillende sportactiviteiten te organiseren met het accent op iets minder bekende sporten. Hiermee sluit de commissie naadloos aan op de slogan van de Radboud Universiteit: Change perspective. Jeroen en Koen namen deze slogan wel erg letterlijk voor de commissiefoto, maar wij keuren het goed.

De Sportcommissie 2016-2017 bestaat uit (van links naar rechts):

-Jeroen Dols
-Marije Berga
-Laura Postma
-Jelmer Bruurs
-Koen Beekhuis