Lustrumcommissie

Tijdens het collegejaar 2016-2017 viert ismus haar derde lustrum.

Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie (van links naar rechts):

-Bas Wijnsouw – coördinator informele activiteiten
-Jordi Uijens – secretaris & coördinator informele activiteiten
-Luuk Mevis – voorzitter
-Stan van Moorsel – penningmeester
-Gijs Kooistra – coördinator formele activiteiten & PR
-Ruben Meijerink – coördinator formele activiteiten
-Tim Jacobs – coördinator formele activiteiten & afgevaardigde Election Night