Almanakcommissie

De almanakcommissie is de commissie die belast is met het uitgeven van de jaarlijkse almanak. Zoals zoveel verenigingen brengt ook ismus ieder jaar een almanak uit, waarin broeder- en zusterverenigingen, commissies, ismi en docenten zich aan de vereniging laten zien aan de hand van een origineel thema, zoals Wereldleiders of Misdaad.

De commissie die dit jaar de eer heeft om de derde lustrumalmanak uit te brengen, bestaat uit louter zwaargewichten, letterlijk dan wel figuurlijk. Voorzitter van de commissie en belast met de vormgeving is Jordi Uijens, meervoudig commissielid, oud-secretaris, letterlijk zwaargewicht en twee jaar geleden winnaar van de denkbeeldige ismus Bankplakaward.

Omdat de voorzitter een oud-secretaris is, was er voor het notuleren van de vergaderingen een oud-voorzitter nodig. Deze belangrijke rol is nogal goed opgevuld door Bob Smits. Na zijn voorzitterschap van vorig jaar maakt hij nu deel uit van de Universitaire Studentenraad namens een niet nader te noemen partij. Daarnaast klust hij bij als sigarettenverkoper en Sinterklaas (niet tegelijkertijd). Hij is belast met het contact met de docenten en de broeder- en zusterverenigingen.

De stille kracht van de commissie is Anton Stel, al is hij tegenwoordig gelukkig een stuk minder stil dan als eerstejaars vorig jaar. Anton heeft, vooral met het oogpunt op het zoeken naar leuke meisjes, zijn vriendengroep in Nijmegen zorgvuldig uitgekozen en hij zal zijn zoektocht kunnen voortzetten als hij namens onze commissie de contactpersoon is voor de andere commissies. Daarnaast zal hij de helpende hand bieden in de vormgeving van de almanak.

Lars Bredenoort heeft als derdejaars besloten om ook maar een keer actief te worden bij ismus en hij had geen betere commissie uit kunnen kiezen. Hij is, ook getuige bepaalde uitspraken op de ismusmuur, niet op zijn mondje gevallen en daarom ook uitermate geschikt voor het contact met de drukker. Als hij het tenminste niet te druk heeft met chillen met het vijfde commissielid, of het vermoorden van andere commissieleden tijdens vergaderingen.

Dat vijfde lid, de junior van de commissie, is Kjelt Goutbeek. Hij woont nog bij zijn ouders in onze prachtige stad en is volgens eigen zeggen niet echt productief aan het zoeken naar een kamer. Wij weten u echter mede te delen dat hij echt niet productief aan het zoeken is. Dit houdt misschien op de een of andere manier verband met zijn vele aanwezigheid bij ismus, waar hij nu al favoriet is om de Bankplakaward dit jaar te winnen. Kjelt is verantwoordelijk voor het contact met de docenten en heeft verder een belangrijke ondersteunende rol.

De commissie staat onder de uiterst professionele begeleiding van twee bestuursleden, die vorig jaar deze commissie tot een zeer goed einde hebben gebracht. Allereerst commissaris interne betrekkingen Nanne van Mil, die vooral floreert op tijden dat het buiten al/nog donker is. Zij krijgt hulp van commissaris externe betrekkingen Luuk Scholman, die vooral goed bij de commissie past doordat hij degene was die vorig jaar de felbegeerde Bankplakaward in de wacht sleepte.

De lustrumalmanak van het collegejaar 2016-2017 zal het lustrumthema ‘ismus kiest’ dragen. Wat er dan precies te kiezen valt, wordt misschien ooit nog wel duidelijk, maar in ieder geval bedankt als je er voor gekozen hebt om dit verhaal helemaal te lezen.

Met (jaar)overzichtelijke groet,

De almanakcommissie

De Almanakcommissie 2016-2017 bestaat uit:

– Jordi Uijens
– Anton Stel
– Lars Bredenoort
– Bob Smits
– Kjelt Goutbeek