Bestuur

Het XVIe bestuur der studieverniging ismus

Het XVIe Bestuur 2016-2017

Ruud Walvius – voorzitter
Tomas Jochoms – secretaris
Ruben Meijerink – penningmeester
Nanne van Mil – commissaris interne betrekkingen
Luuk Scholman – commissaris externe betrekkingen